DI debatt: Monopol på fjärrvärme kostar Sverige 5 TWh

Återvunnen energi från industriprocesser borde vara ett självklart alternativ för fjärrvärmebolagen, billigt och miljövänligt. Men i dag använder de bara häften av potentialen – de favoriserar sin egen produktion. Resten går till spillo! Detta beror till stor del på att vi har monopol, skriver Jan Bech-Sörensen. Åke Pettersson, vd för Fortum Värme, försvarar prisnivån på […]