Gemensam kampanj för konkurrens i fjärrvärmenäten

Regering och riksdag behöver snarast öppna upp för konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Det anser Fastighetsägarna Stockholm och Industrigruppen Återvunnen Energi, som nu gör gemensam sak med en kampanj på Internet. Idag, måndagen den fjärde maj öppnar sajten öppnanäten.se. Sajten ska samla nyheter och fakta om fördelarna med att införa konkurrens i fjärrvärme.

De senaste åren har priset på fjärrvärme ökat kraftigt. Samtidigt finns det stora mängder restvärme som inte tas tillvara, vilket beror på att de lokala fjärrvärmebolagen har monopol. Nu vill kunder och leverantörer genom Fastighetsägarna Stockholm och Industrigruppen Återvunnen Energi ändra på detta.

– Vi vill visa att både kunder och leverantörer kräver konkurrens i fjärrvärmenäten. Som kunder är vi helt i händerna på de lokala monopolen. Det är oerhört frustrerande när vi vet att det finns andra leverantörer som inte får lov att leverera, säger Per Forsling, energispecialist på Fastighetsägarna Stockholm.

– I Sverige har vi redan avreglerat de flesta andra nätmonopol som till exempel el, telefon och gas. Det är fullt möjligt att även avreglera fjärrvärmemarknaden, säger Staffan Karlsson, ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi.

Idag drivs fjärrvärmenäten av lokala fjärrvärmebolag som har monopol, vilket medfört höga priser och stora prisskillnader. Samtidigt finns det företag på många orter i Sverige som kan och vill leverera industriell restvärme. Något som de lokala fjärrvärmemonopolen idag kan strunta i. I stället investerar många kommuner i nya värmeproduktionsanläggningar.

– Fjärrvärmebolagen kan obehindrat sätta vilka priser de vill. Samtidigt tvingas kunderna finansiera investeringar i anläggningar som inte behövs, säger Per Forsling.

En uppskattning från den statliga fjärrvärmeutredningen 2005 visar att det finns en potential på fem terrawattimmar (TWh) industriell restvärme, det vill säga så kallad spillvärme, som skulle kunna tas tillvara. Detta motsvarar uppvärmningen av 250 000 småhus under ett år. Mycket pekar dock på att mängden restvärme är mycket större än så. Några av medlemsföretagen i Industrigruppen Återvunnen Energi kan leverera minst så mycket var för sig.

– Industriell restvärme är återvunnen energi som är helt fri från utsläpp. Att införa konkurrens i fjärrvärmenäten skulle innebära stora vinster både samhällsekonomiskt och för klimatet, säger Staffan Karlsson.

För mer information kontakta
Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm, 070-417 76 40
Anders Ydstedt, Industrigruppen Återvunnen Energi, 0705-980 640