Om Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE

Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE, bildades för att hela potentialen av den klimat- och miljösmarta restvärmen från industrin ska tas till vara i fjärrvärmen. Restvärme är så smart att det borde komma i första hand som värme i alla fjärrvärmenät.

Presskontakt

Anders Ydstedt, talesperson
Telefon: 0705-980 640
E-post: anders@atervunnenenergi.se

Medlemmar och kontaktpersoner

Kemira Kemi, Emma Gunnarsson
Preem AB, Stig Nilsson
SSAB, Matts Persson