Hur används restvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. Fjärrvärme är redan idag ett miljövänligt uppvärmningsalternativ och med mer restvärme från industrin i näten så kan den bli ännu bättre. Ungefär åtta procent av fjärrvärmeproduktionen i Sverige är restvärme från industrin.

Genom att använda mer restvärme minskar också konkurrensen om resurser som biobränslen och sopor till fjärrvärmeföretagens egen värmeproduktion. Istället för att elda biobränslen och sopor på orter där det finns industri med restvärme kan dessa bränslen ersätta fossila bränslen på andra orter eller i andra länder. Det är lättare att flytta bränslen än värme.