Start

Fler borde få chansen att
återvinna restvärme

Vad är restvärme?

Med restvärme menas värme som är en biprodukt i olika industriella processer och som därmed är helt utsläppsfri. I samband med energieffektivisering av industriella processer ökar ofta möjligheterna att ta tillvara mer värme som kan användas till fjärrvärme. Det mesta av restvärmen i Sverige kommer från kemi-, pappers-  och stålindustri men på senare år har även datahallar anslutits till fjärrvärmenäten.

Restvärme är så smart att det borde komma i första hand som värme i alla fjärrvärmenät.