Industriell symbios

På många platser finns det ett väl fungerande industriellt samarbete mellan fjärrvärmebolagen och industrin så att restvärmen tas tillvara. Ett bra exempel är samarbetet mellan Kemira och Öresundskraft i Helsingborg.

Sedan 1974 har Kemira och Öresundskraft gemensamt tagit tillvara på värme som levererats till fjärrvärmenätet. Runt Kemira har Industry Park of Sweden vuxit upp, där många olika företag har gemensamma lösningar för energi- och resursfrågor.

Förutom miljö- och energivinster innebär detta att industrin får ett något bättre konkurrensläge gentemot industrier som inte kan sälja sin restvärme. Detta tryggar jobben i Sverige samtidigt som vi sparar resurser och värnar miljön.