Skarp kritik mot att EU missar fjärrvärmen

et finns tillräckligt med spillvärme för att värma alla fastigheter i EU. Ändå har fjärrvärmen en mycket undanskymd roll i EU-kommissionens plan RepowerEU för att bli oberoende av rysk gas. Detta är mycket anmärkningsvärt tycker bland annat Euroheat & Power och IEA DHC som menar att elberoendet därigenom ökar ytterligare, skriver tidningen Energi