Ansvar för klimat och miljö

Moderaterna presenterade igår sin klimatproposition Ansvar för klimatoch miljö. Propositionen spänner över ett mycket brett fält av frågorsom en effektivare energianvändning. Att använda rest-/spillvärme frånindustrin och att införa tredjepartstillträde i fjärrvärmen utpekassom viktiga åtgärder för en bättre miljö. Industrigruppen ÅtervunnenEnergi ställer sig till fullo bakom dessa förslag.

Industrigruppen Återvunnen Energi har med stort intresse tagit del av Moderaternas klimatproposition Ansvar för en bättre miljö. De förslag som läggs att effektivisera energianvändningen bland annat inom fjärrvärmen ligger helt rätt i tiden. Fjärrvärmen har idag en förtroendekris bland annat därför att fjärrvärmebolagen utnyttjar sitt monopol i prissättningen. Det leder till att den klimat- och miljövänliga fjärrvärmen inte byggs ut så snabbt som den borde. För att stimulera utbyggnaden måste monopolet tas bort genom att införa tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten. Då kan den helt utsläppsfria industriella restvärmen utnyttjas fullt ut.

Industrigruppen Återvunnen Energis ordförande Staffan Karlsson säger:
– Den mest effektiva klimat- och miljöinsatsen är utsläpp som inte görs. Därför är restvärmen från industrin högintressant. Den värmen är redan producerad och den har egentligen negativa utsläpp av koldioxid och andra ämnen eftersom restvärmen ersätter annan värmeproduktion. Detta oavsett vilken energibärare restvärmen ersätter.

Regeringen har sedan länge utlovat en utredning om tredjepartstillträde i fjärrvärmen. Direktiven till utredningen är tagna och nu återstår att utse en utredare.

– Låt oss hoppas att Moderaternas förslag till sin stämma om effektivare energianvändning genom att utnyttja restvärme och genomföra tredjepartstillträde även ger effekt inom regeringskansliet. Ett snabbt beslut om utredare för tredjepartstillträdet är vår högsta önskan, avslutar Staffan Karlsson.