Nyhetsbrev maj 2009

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Tydligare kan knappast ett monopol beskrivas
Ett syfte med Fjärrvärmelagen är att stärka kundernas ställning mot fjärrvärmebolagen. Efter en förhandling i fjärrvärmenämnden vet vi att kundens ställning är lika svag nu som tidigare.

Ny webbplats för konkurrens i fjärrvärmen
Industrigruppen Återvunnen Energi har tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm startat webbplatsen www.öppnanäten.se för alla som vill se öppna fjärrvärmenät.

Stora investeringar i kraftvärme trots brist på bränsle
Investeringar i kraftvärme beräknas enligt Svensk Fjärrvärme uppgå till 40 miljarder kronor de närmaste åren. Men konkurrensen om bränslet är hård.

All restvärme behövs för att ersätta fossil energi
– Vi använder idag en sådan mängd fossilenergi i Europa att det inte på långa vägar finns tillräckligt med biobränslen för att ersätta det fossila bränslet rätt av.

Notiser
Svenska Dagbladet 20 april 2009: Nu eldar vi för kråkorna
Svenska Dagbladet 24 april: Fortum vann fjärrvärmetvist
Södra får stöd av naturförening: Lokaltidningen Oskarshamn
Sveriges radio P4 Västmanland 9 maj: Spillvärme från Nordkalk kan tas till vara

Ladda ner hela nyhetsbrevet här!