Helsingborg inspirerade till restvärmeprojekt i Ukraina

Restvärme ersätter fossila bränslen för fjärrvärmeproduktion i Ukraina. I Mariupol kommer 250000 hushåll värmas med restvärme från ett stålverk i ett projekt inspirerat av Kemiras och Öresundskrafts restvärmesamarbete i Helsingborg. Läs mer här