IÅE skrivelse: Missa inte chansen att ta tillvara mer restvärme

IÅE skriver till Energiminister Khashayar Farmanbar samt till de energipolitiska talespersonerna Lars Hjälmered, Camilla Brodin, Mattias Bäckström Johansson, Patrik Engström, Monica Haider, Birger Lathi, Arman Teimouri, Rickard Nordin och Lorentz Tovatt om implementeringen av RED2.

Sverige borde ta chansen att framtidssäkra lagstiftningen för att säkra andelen förnybart och utsläppsfri värme genom att göra det lättare att släppa in restvärme till fjärrvärmenäten.

Läs hela skrivelsen här. 211203 IÅE RED2