Industrigruppen Återvunnen Energi arrangerar almedalsseminarium – På väg mot en öppen fjärrvärmemarknad

Tid: fredag 3 juli kl. 10 – 12
Plats: Högskolan, Cramérgatan 3, lokal D22

Regeringen har beslutat utreda tredjepartstillträde i fjärrvärmen. Seminariet belyser hur en öppen fjärrvärmemarknad kan etableras. Dagens fjärrvärmemonopol står i tur att avregleras. Tekniken och leverantörer av industriell restvärme finns men de politiska besluten saknas ännu. De senaste veckorna har flera steg tagits mot en öppen fjärrvärmemarknad.

Medverkande
Anders Eliasson, Södra Cell, Mörrum
Karin Jarl-Månsson, VD E.ON Värme AB
Annika Helker Lundström, Återvinningsindustrierna
Lars Lindblad, gruppledare för Moderaterna i riksdagen

Moderator
Anders Ydstedt, Industrigruppen Återvunnen Energi

Regeringen har beslutat utreda hur en fjärrvärmemarknad med tredjepartstillträde ska kunna etableras. Frågan om tredjepartstillträde har diskuterats under lång tid och ett syfte med att öppna fjärrvärmen för fler leverantörer är att en större del av industrins restvärme ska tillföras näten. I Sverige har vi bred erfarenhet av att avreglera monopolmarknader och turen har nu kommit till fjärrvärmen. Denna har drabbats av ett minskat förtroende hos kunderna bland annat därför att de lokala fjärrvärmebolagen utnyttjar sin monopolställning i prissättningen. Seminariet ska belysa förutsättningarna för en öppen fjärrvärmemarknad, vilka tekniska lösningar som erbjuds och skissa på hur en marknad för fjärrvärme i konkurrens kan se ut.