Nyhetsbrev juni 2009

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Ledare: Dags att regeringen utser en utredare!
I förra nyhetsbrevet menade jag att regeringskansliet drabbats av beslutsvånda när det gäller att hitta en utredare till den sedan länge aviserade utredningen om tredjepartstillträde i fjärrvärmen. I detta nummer går jag ett steg längre och ställer mig frågan om det inte är ett filibustrande vi ser.

Almedalsseminarium: På väg mot en öppen fjärrvärmemarknad
Från att förra året ha argumenterat för att monopolet i fjärrvärmen måste brytas tar vi i år sikte på att visa att teknik och andra förutsättningar redan finns för att införa ett allmänt tredjepartstillträde i fjärrvärmen. Fredagen 3 juli kl 10.00-12.00 på Högskolan Gotland, Sal D22.

Näringsutskottet om konkurrensutredningen
Näringsutskottet har behandlat regeringens proposition Riktlinjer för energipolitiken och kritiserar regeringen för sin senfärdighet när det gäller att komma igång med utredningen om konkurrens i fjärrvärmenäten.

Tveksamma slutsatser i rapport om sopimport
Avfall Sverige och Svensk Fjärrvärme har presenterat en studie om miljöpåverkan av sopimporten men slutsatserna i rapporten i rapporten kan starkt ifrågasättas.

Notiser
Dagens Industri 27 maj 2009: Täby öppnar för konkurrens i fjärrvärmenät
Dagens Nyheter 9 juni 2009: Öppna fjärrvärmenäten
Smålandsposten 10 juni 2009: Talar i allas sak
Dagens Industri 10 juni 2009: Fjärrvärme klarar konkurrens
Svenska Dagbladet 11 juni 2009: G8 måste gå från ord till handling
Svenska Dagbladet 13 juni 2009: Fjärrvärmekunder ska kunna välja

Ladda ner hela nyhetsbrevet här!