Mycket positiva signaler om öppna fjärrvärmenät ökar trycket på regeringen

Den senaste veckan har monopolen i fjärrvärmen diskuterats intensivt på tidningarnas debattsidor. VD-arna i Kemira Kemi, Södra, Holmen, Pilkington Floatglas och Preem, alla företag medlemmar i Industrigruppen Återvunnen Energi, skriver i Dagens Nyheter att klimat och ekonomi tjänar på fri konkurrens i fjärrvärmenäten. I Dagens Industri konstaterar VD:n för Eon Värme att fjärrvärmen klarar konkurrens och att det måste finnas en marknad med flera värmeleverantörer i samma nät. Även i Svenska Dagbladet speglas debatten under rubriken Fjärrvärmekunder ska kunna välja. Det är VD-arna i Fastighetsägarna Stockholm, Eon Värme och Vattenfall Heat Nordic som argumenterar för att ökad konkurrens i fjärrvärmen ska mildra kritiken mot prissättningen på värmen.

– Det är mycket glädjande att isen nu tycks vara bruten för en öppen fjärrvärmemarknad. Stora fjärrvärmeaktörer som Eon och Vattenfall vill nu göra någonting åt den kritik som fjärrvärmen utsätts för. Lösningen heter konkurrens och öppna nät med många leverantörer. Det är något som Industrigruppen Återvunnen Energi arbetat för sedan starten för fem år sedan, säger Staffan Karlsson, ordförande i Industrigruppen.

I en studie har ÅF på uppdrag av Svensk Fjärrvärme gjort en förnyad studie av potentialen för industriell restvärme i Sverige. Dagens nivå på 4 TWh beräknas kunna bli nästan dubbelt så stor enligt studien.

– Jag är övertygad om att potentialen för industriella restvärmen är väsentligt större. Vi tittar just nu på hur mycket medlemsföretagen i vår gruppering kan leverera och det indikerar en klart större volym. Det helt avgörande är att regeringen nu snarast tillsätter den utredare som ska titta på hur tredjepartstillträdet ska utformas. Direktiven är redan klara och tidplanen måste hållas. Det tycks bara vara regeringen och Svensk Fjärrvärme som försöker ro mot strömmen och hålla monopolkursen, avslutar Staffan Karlsson.