Framtidens fjärrvärmemarknad; Bättre miljö, effektivare resursanvändning och sänkta kostnader

Framtidens öppna fjärrvärmemarknad bör utformas för att bättre ta tillvara industriell restvärme från industrin. En öppen fjärrvärmemarknad kan även ge effektivare hushållning med råvaror som biobränslen och ökad återvinning av material som idag går direkt till avfallsförbränning. Dessa frågeställningar diskuterades på Industrigruppen Återvunnen Energis seminarium under politikerveckan i Almedalen. I panelen medverkade Anders Eliasson Södra Cell Mörrum, Annika Helker-Lundström VD Återvinningsindustrierna och Lars Lindblad gruppledare för moderaterna i riksdagen.

Skogsindustrin möter idag konkurrens om skogsråvara från fjärrvärmeföretagen, som tack vare skattesubventioner och monopol kan betala mer för skogsråvaran som bränsle. Situationen är likartad för avfallsförbränningen som tack vare dubbla monopol, både på tillgång till hushållsavfall att förbränna och tillträde till fjärrvärmenäten, ökat kraftigt de senaste åren.

– Ska EU klara 20-procents-målen för energi, klimat och hushållning så tror vi att industrin kommer att vara en aktör. Att ta tillvara på energin som finns kräver ingen ny produktion. Vi tror att det finns företag som kan tjäna pengar på att bygga ihop fjärrvärmenät. För varje dag som går innan utredningen om konkurrens i fjärrvärmen är klar så agerar monopolet för att försvåra enkla lösningar, sa Anders Eliasson, Södra Cell Mörrum.

Även återvinningsindustrin ser möjligheter att hushålla bättre med material som idag går direkt till förbränning istället för att återvinnas.

– I dag handlar debatten väldigt mycket om energi, och då särskilt förnybar energi. Men nästa fråga är råvaror. Hur ska de räcka när vi närmar oss nio miljarder människor? Om vi ska bevara biologisk mångfald, etc. måste vi använda vårt avfall som återvinningsvara så många gånger det går. När råvarorna till slut faller ur den industriella processen, då ska de tas om hand och omvandlas till energi och brännas, sa Annika Helker Lundström, VD Återvinningsindustrierna.

Lars Lindblad (M) kritiserade sektoriseringen av miljöpolitiken och efterlyste mer systemtänk mellan branscher och sektorer för att nå resultat.

– Vi har pratat mycket elproduktion under lång tid. Det finns större utmaningar på värmesidan, men den pratar vi knappast om. Moderaterna tillsatte en miljöarbetsgrupp som konstaterade att vi måste börja ställa tydligare krav. Vi vill ha tredjepartsaccess. Och vi vill ha en utredning som ska lösa alla tekniska frågor som hur vi gör med de som investerat i näten, hur löser vi gränsfrågorna så att alla kan komma in på nätet, sa Lars Lindblad (M).

De stora energiföretagen E.ON och Vattenfall har nyligen uttalat sitt stöd för konkurrens i de större fjärrvärmenäten. Några invändningar mot detta förekom inte på seminariet. Däremot ställdes frågor om hur de mindre näten kommer att påverkas av konkurrens. Annika Helker Lundström jämförde oron från fjärrvärmeföretagen när monopolet försvinner med erfarenheterna från återvinningsbranschen.

Vi har haft många monopol i vår bransch. När monopolet på farligt avfall togs bort fanns en stark oro för vad som händer med små kommuner. Det vi ser är en stark utveckling utav nya koncept. Det kommer nya företag och kunderna får många fler tjänster att välja på. Ett tydligt regelverk som är tufft men på marknaden får man en spelplan som fungerat utmärkt, sa Annika Helker Lundström.