Nyhetsbrev september 2009

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Ny ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi
Stig Nilsson, idag verksam inom Preem AB och tidigare kommunalråd i Lysekil, tar över efter Staffan Karlsson.

Studie om öppnade fjärrvärmenät i Storstockholm
E.ON, Vatenfall och Fastighetsägarna Stockholm har gemensamt låtit en konsult studera hur en öppning av fjärrvärmemarknaden skulle kunna ske.

Stora skillnader i klimatpåverkan från fjärrvärme
Folksam har kartlagt vilken klimatpåverkan landets fjärrvärmeverk har. Studien bekräftar att restvärmen med sitt noll-utsläpp kan bidra till en miljövänligare fjärrvärme och ett bättre klimat.

Banbrytande avtal mellan Södra och Statkraft
Skogsindustriföretaget Södra har träffat en uppgörelse med norska Statkraft om förnybar energi som bland annat omfattar en 40 km lång överföringsledning för restvärme mellan Södra Cell Värö och Kungsbacka.

Almedalen 2009: Bättre miljö, effektivare resursanvändning och sänkta kostnader genom en fungerande fjärrvärmemarknad
Framtidens öppna fjärrvärmemarknad bör utformas för att bättre ta tillvara restvärme från industrin. En öppen fjärrvärmemarknad kan även ge effektivare hushållning med råvaror som biobränslen och ökad återvinning av material som idag går direkt till avfallsförbränning. Dessa frågeställningar diskuterades på Industrigruppen Återvunnen Energis seminarium under politikerveckan i Almedalen.

Notiser
MiljöAktuellt 2 september 2009: Så vill Moderaterna lösa klimatkrisen
Sundsvalls Tidning 31 juli 2009: Öppna fjärrvärmenäten

Ladda ner hela nyhetsbrevet här!