Nyhetsbrev oktober 2009

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Karlfeldt eller Heller?
Vi har väntat på att regeringen utser utredaren, som ska leda arbetet, sedan i januari och det påminner
onekligen om Karlfeldts diktning. Om det ska bli ett klarnande i april 2010 finns ingen tid att förspilla.

Workshop om industriell restvärme
ÅF har på uppdrag av Svensk Fjärrvärme tagit fram rapporten ”Spillvärme från industrier och lokaler”, som var ett av underlagen för en workshop i september. I rapporten har ÅF försökt analysera potentialen för mer industriell restvärme.

Fjärrvärmemonopol återkommande tema i riksdagsmotioner
Under riksdagens allmänna motionstid har fler motioner om fjärrvärme, industriell restvärme och tredjepartstillträde och konkurrens i fjärrvärmen lämnats in.

Industrigruppen Återvunnen Energi skriver och Fjärrvärmenämnden svarar
Industriguppen Återvunnen Energi har i en skrivelse till Fjärrvärmenämnden uppmärksammat att det inte inkommit ett enda ärende om förhandling att få använda fjärrvärmenät för leverans av industriell restvärme enligt Fjärrvärmelagens paragraf 37.

Notiser
Fyra mil lång ledning ska hämta spillvärme
Fjärrvärmetidningen nr 6 2009
Fjärrvärmen fast i ett moment 22
GöteborgsPosten 17 oktober 2009.


Ladda ner hela nyhetsbrevet här!