Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmen

Pressmeddelande 20091026

Industrigruppen Återvunnen Energi och Svensk Fjärrvärme skriver gemensamt till näringsministern om att en utredare måste utses snarast. Organisationerna ställer sin resurser till förfogande.

Industrigruppen Återvunnen Energi har på olika sätt försökt påverka regeringen och specifikt näringsminister Maud Olofsson att utse en utredare till den tidigare beslutade utredningen om tredjepartstillträde, TPA, till fjärrvärmenäten. Trots att direktiven till utredningen togs redan den 22 januari i år har ingen utredare utsetts.

Sverige är ledande i världen på fjärrvärme och att ta till vara industriell restvärme. Däremot är vi inte lika framgångsrika att utnyttja hela potentialen av industriell restvärme. Dagens nivå på minst 4 TWh kan mångdubblas.

– När frågan om att hitta en utredare till TPA-utredningen hamnat i långbänk måste vi i Industrigruppen Återvunnen Energi försöka bryta dödläget. Det naturliga för oss är att göra detta i samverkan med organisationen Svensk Fjärrvärme i en gemensam skrivelse. Vi har samma intresse av att utredningen kommer igång snarast och att reglerna för TPA och industriell restvärme klargörs, säger ordföranden Industrigruppen Återvunnen Energi Stig Nilsson.

Mer utbyggd fjärrvärme med utnyttjande av den industriella restvärmen spelar också en viktig roll i klimat- och miljöarbetet. Om den industriella restvärmen kan fördubblas i volym skulle detta räcka till att värma ytterligare en halv miljon villor eller motsvarande, samtidigt som utsläppen av koldioxid kan minskas med 2 miljoner ton årligen.

– Bara inom drivmedelstillverkaren Preems raffinaderisystem finns outnyttjad restvärme som skulle kunna försörja 50.000 villor med koldioxidneutral och miljöanpassad energi, avslutar Stig Nilsson, som till vardags är verksam på Preem AB i Lysekil.

Bilaga: skrivelse till näringsminister Maud Olofsson