Nyhetsbrev december 2009

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Äntligen!
I detta nummer är det svårt att inte travestera det tidigare ropet när Nobelpristagaren i litteratur annonserades – Äntligen! Jag tänker naturligtvis på att regeringen nu utsett Peter Nygårds att leda utredningen om tredjepartstillträde – TPA – i fjärrvärmen.

Experter från industrin bistår utredningen om TPA
I den kommande utredningen om tredjepartstillträde bidrar industrigruppen Återvunnen Energi med två experter, Hanna Sjöberg och Anders Ydstedt.

Öppna fjärrvärmenät tema för seminarium på Energiting
Industrigruppen Återvunnen Energi kommer att medverka på Energitinget 2010 med ett seminarium på temat Öppna fjärrvärmenät. Medverkar gör bland annat Peter Nygårds som nyligen utsågs av regeringen att leda utredningen om tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten.

Dokument definierar industriell restvärme
Industrigruppen Återvunnen Energi har ställt samman sin syn på den industriella restvärmen i ett basdokument, ”Industriell restvärme – stora miljövinster och samhällsekonomiskt lönsamt”. Dokumentet kan ses som ett inlägg till TPA-utredningen.

Ojämbördiga förhållanden hindrar medling
Fjärrvärmenämnden inbjöd till ett informationsmöte om vad som gäller för tillträde till fjärrvärmeledningar. Från industrigruppen Återvunnen Energis sida upprepade vi argumenten att det måste ställas krav på att en nättaxa anges och att parterna i en medling inte är jämbördiga.

Notiser
Slå ihop Skånes alla fjärrvärmenät
Sydsvenskan 26 oktober 2009
Fjärrvärmenämnden är tandlös och partisk
Fastighetstidningen 10 november 2009
EI vill reglera
Fjärrvärmetidningen december 2009
Han vågar ta tufft uppdrag
Fastighetstidningen 10 november 2009

Ladda ner hela nyhetsbrevet här!