Replik: Bryt kommunala monopol

Det är i sak ointressant om ett monopol är kommunalt eller privat. Konsekvenserna som sådana är desamma, skriver Staffan Karlsson i en replik till Staffan Westlin vd, Skellefteå Kraft i Norran.

Det är i sak ointressant om ett monopol är kommunalt eller privat. Konsekvenserna som sådana är desamma. Vi ser det tydligt i fjärrvärmen som i realiteten är så kallade oreglerade, naturliga monopol. Det är omöjligt för en konkurrent att leverera värme inom näten som byggts upp i skydd av monopol. När dessutom prissättningen är fri kan fjärrvärmebolagen ta ut kraftiga prishöjningar, vilket också visas i den så kallade Nils Holgersson-studien. Enligt denna har kostnaden för fjärrvärmen i Skellefteå kommun ökat med över 12 procent mellan åren 2007 och 2008 räknat i kronor per kvadratmeter. En så stor ökning kan bara göras i ett monopol.

Från fjärrvärmebranschen brukar det sägas att fjärrvärmen visst har konkurrens. Då menar man att det finns konkurrens mellan olika uppvärmningsformer. Men det avgörande är att det inte finns konkurrens inom fjärrvärmesystemen. Man kan också ifrågasätta om konkurrensen mellan olika uppvärmningssystem verkligen existerar. Har du en gång investerat i fjärrvärmen är det oftast inte ekonomiskt möjligt att byta uppvärmningsform om du skulle vara missnöjd med den enda leverantören som finns i fjärrvärmen.

Tyvärr har förtroendet för fjärrvärmen fått sig en rejäl törn. Det är framför allt prisutvecklingens och monopolets fel. En konsekvens är att utbyggnaden av fjärrvärmen går långsammare än den borde. Det är direkt negativt eftersom fjärrvärmen som sådan är både effektiv och miljövänlig. Den blir ännu mer miljövänlig om man öppnar upp fjärrvärmenäten för det som kallas tredjepartstillträde. Det innebär att en industri som har överskottsvärme ska kunna träffa ett avtal direkt med till exempel en fastighetsägare om leverans av överskottsvärme. Industriföretaget ska då också ha rätt att använda det befintliga fjärrvärmenätet för att distribuera värmen till sin kund. Men givetvis mot att en avgift betalas för att använda nätet.

I somras infördes en ny fjärrvärmelag som i första hand är tänkt att stärka kundernas ställning mot fjärrvärmebolagen. Inom kort ska en ny utredning om så kallat tredjepartstillträde starta. Det handlar då om att ta ett steg till för att ytterligare stärka kunderna och att utnyttja den mycket miljövänliga överskottsvärmen från industrin. Det vinner alla parter på i det långa loppet, även fjärrvärmebolagen.

Staffan Karlsson
ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi

Norrans ledare ”Bryt kommunala monopol”, av Ola Theander

Staffan Westlins (vd, Skellefteå Kraft) replik på ledaren