Nyhetsbrev mars 2009

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Ledare: Positivt men sent!
Vid regeringens sammanträde den 22 januari 2009 togs i alla fall till slut beslutet om direktiven till utredningen om tredjepartstillträdet. Vi hälsar nu detta beslut med stor tillfredsställelse.

Direktiven till utredningen om tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten
Direktiven är enligt Industrigruppen Återvunnen Energi väl avvägda frånsett att de borde ha begränsats till att ange hur tredjepartstillträdet ska införas och inte ännu en gång ställa frågan om vi bör bryta fjärrvärmemonopolet.

Notiser
Smålandsposten ledare 12/2: Värm hus och inte hav!
Norra Västerbotten ledare 17/2 : Bryt kommunala monopol

Ladda ner hela nyhetsbrevet här!