Industrin välkomnar oppositionens uttalande om industriell restvärme

På DN debatt igår skrev partiledarna för socialdemokraterna,miljöpartiet och vänsterpartiet att ”Ett tredjepartstillträde tillfjärrvärmenäten bör utredas och möjligheterna att kommersielltomhänderta spillvärme från industrin tas till vara.”

– Vi välkomnar att oppositionen nu stödjer kravet på att tredjepartstillträde till fjärrvärmen ska utredas. Regeringen
beslutade i januari att genomföra en utredning om konkurrens i fjärrvärmen och det är viktigt att utredningen kommer igång och ger resultat. Att oppositionen nu också ställer sig bakom utredningen ökar trycket i frågan vilket är mycket bra, säger Staffan Karlsson ordförande i Industrigruppen Återvunnen Energi.

När industriell restvärme används i fjärrvärmen får man en helt utsläppsfri uppvärmning. Runt om i Sverige finns idag exempel på hur restvärme inte tas tillvara. Det byggs till och med nya värmeverk i närheten av industrier som kan leverera restvärme. Industrigruppen Återvunnen Energi arbetar därför för att mer industriell restvärme ska tas tillvara.

Industrigruppen Återvunnen Energi, representerar Sveriges största företag som återvinner industriell restvärme till fjärrvärmenät.
Medlemmar är bl a Industrypark of Sweden AB, Pilkington Floatglas AB, SSAB, Södra Skogsägarna, Holmen AB, Cementa, PREEM AB och Boliden.