Stor potential i industrins restvärme – datahallar uppstickare

Allt fler kommunala energibolag satsar på att ta tillvara restvärme. Men drygt vart tredje kommun har fortfarande inget samarbete med lokal industri om att ta emot sådan värme. Samtidigt börjar spillvärme med lägre temperatur från datacentraler och avloppsvatten bli ett användbart alternativ.
”Med större, öppnare och gärna regionala sammankopplade nät kan alltmer av restvärmen tas tillvara från industrin”, säger Anders Ydstedt, talesperson för Industrigruppen Återvunnen Energi.