Utred möjligheter för ett ökat tillvaratagande av spillvärme

Ge Energimyndigheten i uppdrag att 2022 utreda möjligheter för ett ökat tillvaratagande av spillvärme. Uppdraget kan exempelvis omfatta en ändring av ellagen så att villkor på systemlösningar kan säkerställa att restenergi som uppstår i nya anläggningar utnyttjas maximalt, skriver Fossilfritt Sverige på DN debatt. Läs mer här.