Fjärrvärmeledning ska ge Sandviken fossilfri värme från Gävle

Vi kommer att få fossilfri värme och framför allt spillvärme från Gävle, berättar Niclas Reinikainen som är koncernchef på Sandviken Energi om projektet som började projekteras under hösten 2020 och beräknas vara klart under 2024. Se inslaget på SVT här.