Sätt mål för ökad användning av restvärme

De totala leveranserna av restvärme till fjärrvärmen har på senare år stagnerat kring åtta procent och fjärrvärmen ökar inte heller sin andel av värmemarknaden, skriver Anders Ydstedt, talesperson för Industrigruppen Återvunnen Energi. En orsak är att det att det råder obalans i lagstiftningen mellan nätägare och externa värmeproducenter, skriver han. Läs hela artikeln på Second-Opinion här.