Hindras industrin från att leverera utsläppsfri värme till fjärrvärmenäten?

10 år efter TPA-utredningen ”Fjärrvärme i konkurrens”, hur blev det?

Rickard Nordin (C) och Camilla Brodin (Kd), i samarbete med Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi, bjuder härmed in intresserade till ett seminarium om industriell restvärme och fjärrvärme. Onlineseminariet hålls onsdag 14 april, klockan 8:30-9:30.

Läs mer här om program och hur man anmäler sig här.