Tveksamt att elda mer avfall – miljömässigt bättre att utnyttja spillvärmen (Sundsvall)

Tveksamt att elda mer avfall – miljömässigt bättre att utnyttja spillvärmen. Vi tycker då att det låter tveksamt att byta ut inköpt värme från SCA mot egen förbränning. Även om leveranserna från Ortviken tillfälligt kan minska under ombyggnaden där så lär de värmemängder som kan köpas från Östrand öka i stället, skriver Birgitta Skoglund och Gunnar Farm, medlemmar i Miljöpartiet i Sundsvall, före detta styrelseledamöter i SEAB i Sundsvalls Tidning. Läs hela artikeln här.