Spillvärme balanseras i nytt system

Restvärme från fastigheter tas tillvara i Lund.

Läs mer här.