Grattis Bengtsfors till mer utsläppsfri restvärme

Nu har fjärrvärmekulverten mellan Billingsfors och Bengtsfors invigts. Kulverten går från Ahlström-Munksjö ABs fabrik i Billingsfors via gamla Lelångenbanan till Bengtsfors. Fjärrvärmeledningarna som är nedlagda i den nya kulverten är nu påkopplade med spillvärme från Ahlström-Munksjö AB i Billingsfors och sammankopplade med ledningsnätet i Bengtsfors.

Läs mer här.