Industriell symbios ger radikalt mindre miljöbelastning

Ny studie visar att industriell symbios där restvärme tas tillvara ger radikalt minskad miljöbelastning

Läs mer här.