Alltmer grön el och värme från skogen

skog

Utöver grön el levererade Södra även 414 GWh fjärrvärme under 2017, vilket motsvarar värmebehovet i 25 000 villor. Fjärrvärmen utgörs till största delen av restvärme från produktionsprocesserna. För oss handlar detta om effektivt resursnyttjande och att skapa värde till kunderna ur varje del av trädet, säger Henric Dernegård, energisamordnare, Södra.

Läs mer här.