Framgångsfaktorer för mer restvärme i fjärrvärmenäten

IMG_2838

Tillsammans med Energiföretagen och länsstyrelserna arrangerade IÅE ett tvådagarsseminarium den 6-7 februari om hur mer restvärme kan komma till nytta.

 

Företrädare för industri och fjärrvärmeföretag i Helsingborg, Göteborg, Nynäshamn, Stockholm, Trollhättan och Varberg presenterade framgångsexempel på hur restvärme kommer till användning i fjärrvärmen. I Sverige nyttiggörs restvärme från mer än 85 företag i ett 70-tal fjärrvärmenät. Samarbetena har gett positiva effekter för båda parter och – inte minst – lett till minskad klimatpåverkan och bidragit till samhällsekonomin på ett positivt sätt.

 

Roine Morin från Södra representerade även IÅE och inledde med att berätta hur Södra arbetar med frågan. Södra har god koll på alla energiflöden och skulle vilja leverera mer till fjärrvärmen men man måste vara medveten om att värmeaffären är sekundär för industrin. Därför måste fjärrvärmeföretagen ta första steget för att få till samarbete och en affär.

 

Björn Norberg från Västra Mälardalen Energi (VME) berättade om hur ett regionalt nät för restvärme ersatte en ny panna i Arboga. Men vinsterna blev inte bara att VME slapp göra en tung investering. Med extern värmeproduktion kom även en förändrad kultur i bolagen – minskat ”pannfokus” med ökat fokus på kunder, leveranser och samarbeten. Tidigare var produktion, teknik, bränslen, styrmedel och underhåll i fokus. Erfarenheterna från VME bekräftades av Stockholm Exergi (fd Fortum Värme) som menade att deras single buyer modell ”öppen fjärrvärme” lärt dem mycket mer om kunderna vilket skapat möjlighet för fler affärer.

 

Kristina Lygnerud från Högskolan i Halmstad redogjorde för resultat av ny forskning kring restvärmeavtal. De avtal som klarar sig bästär stora avtal där det inte krävs värmepumpar. Av de 107 studerade avtalen har 11 avtal sagts upp av fjärrvärmebolaget och 14 eftersom industri lagts ned.

 

Samtliga presentationer finns att hämta på Energiföretagens hemsida, här