LKAB och Tekniska Verken i Kiruna tecknar ersättningsavtal om fjärrvärme

Nu är LKAB och Tekniska Verken i Kiruna överens om ersättning av fjärrvärmeanläggningarna i de påverkade områdena inom Gruvstadspark 2.

Läs mer här.