Monopolet skapar irritation bland fastighetsägare

header_bild_2015

Fjärrvärmebolagens monopol skapar därför irritation hos fastighetsägare och byggherrar och utgör därför ett hinder för en snabb utveckling mot minskade utsläpp av växthusgaser. Fastighetsägare väljer på grund av monopolsituationen allt oftare andra lösningar med bergvärmepumpar inom befintliga fjärrvärmeområden vilket är olyckligt ur miljösynpunkt, skriver Samhällsbyggaren.  Läs mer här.