Att använda mer restvärme minskar miljö- och klimatpåverkan

På sikt är en modern lagstiftning som verkligen släpper in restvärmen i näten en förutsättning för att fjärrvärmen ska få ett riktigt genomslag, något som också vore enormt bra för miljön, skriver Roine Morin IÅE i replik på Energiföretagen. Läs mer här.