Södra Cell Värö slår på stort

I och med investeringen kommer Värö-bruk att producera mer restvärme och el. I dag försörjer bruket hela Varberg med fjärrvärme och levererar totalt 1,6 terrawattimmar energi till externa kunder. Läs mer här.