Jordbros överskottsvärme levereras till Vattenfall

Glad nyhet: Dagabs anläggning i Jordbro ska leverera 7 500 MWh restvärme till Vattenfalls fjärrvärmenät i Haninge och Tyresö. Läs mer här.