Resurseffektivare städer med restprodukter

Svenska städer kan bli bättre på att nyttja produktionsspill från närliggande industrier i sina fjärrvärmenät. Men vad krävs för att energibolagen ska kunna samarbeta med industrin, och vilken roll spelar kommunen och staten? Det är frågor som forskning vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa till att reda ut. Målet är att skapa mer resurseffektiva städer. Lär mer här.