Finsk studie föreslår öppna nät

En ny studie av Pöyry för Finsk Energiindustri konstaterar att det finns många fördelar med öppna fjärrvärmenät: ”Two-way district heating can increase the value of the district heating network and create more positive outlook for the network utilization in the future, when aiming towards completely emission-free energy production.
Läs rapporten här.