Klart med klimatinvesteringsstöd för fjärrvärmekulvert

Naturvårdsverket har beviljat 1,9 miljoner kronor till Bengtsfors kommun för investeringen av fjärrvärmekulvert mellan Billingsfors och Bengtsfors. Den totala investeringen uppgår till 18 miljoner kronor. Ätgärden ska vara slutförd senast 2017-06-31. Investeringen görs för att ta tillvara spillvärme från Munksjö Paper och det skapar också möjlighet att ansluta fler abonnenter till fjärrvärmenätet. Läs mer här.