Nyhetsbrev november 2016

nhb_bild

Skippa halvmesyrerna och gör som Finland

Egentligen är det så enkelt. Industrin producerar värme den inte behöver som fjärrvärmenäten kan använda för att ge värme i våra hus.

Men, enkla lösningar är inte alltid populära. Istället för att använda den miljövänliga restvärmen från industrin, väljer många kommuner att själva bygga dyra fjärrvärmeverk. Under tiden släpps restvärmen ut i luften eller i havet till ingen nytta.

Vem tjänar på detta? Ingen egentligen, utom möjligen de som bygger värmeverk. Och förstås de kommunala fjärrvärmebolagen.

Visst kan det finnas anledning att bygga värmeverk på de ställen där restvärme saknas, men där fastigheter eller fabriker redan finns nära till hands är det bara kapital- och miljöförstöring.

Vi i Industrigruppen Återvunnen Energi har länge drivit denna fråga och vi kan idag se att lagstiftningen om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten inte löser problematiken, då regleringen ger fjärrvärmebolagen vetorätt mot externa värmeleverantörer. Monopol är, som bekant, aldrig av godo men så har det få fortgå inom fjärrvärmebranschen i många är.

Det är dags att skapa en hållbar lösning för hur restvärme från industrin skall tas tillvara. Halvmesyrerna som dagens lagstiftning ger är inget som varken fungerar eller ger kloka styrmedel. Vi har skrivit ett brev till berörda beslutsfattare där vi efterlyser deras förslag till hur förbättra situationen. Brevet finns nedan i detta nyhetsbrev.

Att använda restvärme från industrin ger vinster för kommunerna, konsumenterna, miljön och för industrin. Det vore besynnerligt i fall vi inte kunde komma fram till en bra lösning snart.

Så, varför inte låta sig inspireras av vårt grannland i öst? En studie som Finsk Energiindustri beställde av Pöyry konstaterade att det finns många fördelar med öppna fjärrvärmenät. En likadan studie i Sverige skulle kunna ge bra underlag och bidra med intressant information.

Det vore i alla fall en bra början.


Stig Nilsson
Ordförande


Ett brev till de som bestämmer

Varthän går egentligen frågan om att ta tillvara restvärmen i fjärrvärmenäten? Vi har en lagstiftning som inte fungerar, politiker som visar ett lågt engagemang för frågan och samtidigt så försvinner det utsläppsfri värme ut i luften istället för att användas i näten.

Vi beslöt oss för att fråga de som bestämmer, så vi skrev ett brev till riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner, ledamöterna i energikommissionen samt Energiministern och hans statssekreterare. Vi hoppas på kloka och genomtänkta svar. Får vi sådana, eller svar överhuvudtaget, så kommer vi att publicera dessa på vår hemsida.

Brevet finns här

Ny utredning om styrmedel för värmeproduktion och avfallsförbränning

Svenska städer kan bli bättre på att nyttja produktionsspill från närliggande industrier i sina fjärrvärmenät. Men vad krävs för att energibolagen ska kunna samarbeta med industrin, och vilken roll spelar kommunen och staten? Det är frågor som forskning vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa till att reda ut. Målet är att skapa mer resurseffektiva städer.

”Sammantaget handlar det om att få tekniska, ekonomiska och politiska faktorer att samverka för att resurseffektiva samarbeten skall kunna skapas – inom fjärrvärme eller andra områden – istället för att alla drar åt olika håll och vi får en mängd restprodukter som inte används optimalt”, säger Charlotta Söderberg, universitetslektor i statsvetenskap.

Läs mer här


Finskt föredöme – fakta före tyckande

I Finland ville man ta reda på om egentligen restvärme var till nytta eller ej. Så, Finsk Energiindustri beställde en studie av Pöyry, vilken kunde konstatera att det finns många fördelar med öppna fjärrvärmenät:

”Two-way district heating can increase the value of the district heating network and create more positive outlook for the network utilization in the future, when aiming towards completely emission-free energy production.”

Läs rapporten här


Klart med klimatinvesteringsstöd för fjärrvärmekulvert!

Ibland glimrar det till! Naturvårdsverket har beviljat 1,9 miljoner kronor till Bengtsfors kommun för investeringen av fjärrvärmekulvert mellan Billingsfors och Bengtsfors. Den totala investeringen uppgår till 18 miljoner kronor. Åtgärden ska vara slutförd senast 2017-06-31. Investeringen görs för att ta tillvara spillvärme från Munksjö Paper och det skapar också möjlighet att ansluta fler abonnenter till fjärrvärmenätet.

Läs mer här