Glöm inte restvärmen

Stig Nilsson, skriver i Norrbottens Kuriren och uppmanar Energikommissionen att inte glömma restvärmen. Industrin skulle kunna leverera minst dubbelt så mycket värme som idag, men nuvarande reglering ger fjärrvärmeföretagen veto mot externa värmeproducenter.
Läs mer här.