Replik – mer restvärme bra för miljö och jobb

Stig Nilsson, ordförande i Industrigruppen Återvunnen Energi, efterlyser mer konkurrens i fjärrvärmesystemen i en replik på Pernilla Winnhed.
Läs hela texten här.