Kemira Kemi uppmärksammas av EU-kommissionen

Kemira prisas för bl a sina leveranser av koldioxidfri överskottsvärme från tillverkningsprocesser.
Läs mer här.