Stockholm vill bli centrum för gröna datahallar

Stockholm vill vara ett självklart val vid etablering av större datahallar. Fortum Värme, Ellevio, Stockholm Business Region och Stokab ska därför inleda ett strukturerat samarbete.
Denna chans missar alla kommuner som inte öppnar sina fjärrvärmenät för externa värmeproducenter.
Läs mer här.