Reglerna för el och värme påverkar varann

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen, skriver på Second Opinion om att de olika marknaderna påverkar varandra på flera sätt och uppmanar till helhetssyn.
Läs mer här.