Stig Nilsson, ordförande i IÅE, intervjuad i Processnytt

Varje år kyler processindustrin bort enorma mängder spillvärme. ”Vi tillåts inte mata in energin på fjärrvärmenätet. Inte ens med bästa viljan i världen kan man påstå att det råder fri konkurrens”, säger Stig Nilsson. Läs hela intervjun här.