Towards a smart, efficient and sustainable heating and cooling sector

EU kommissionen har presenterat en strategi för optimera fastigheters behov av uppvärmning och kylning som svarar för hälften av energianvändningen i EU. Med en smartare, effektivare och hållbarare strategi ska kostnader sänkas, importbehoven begränsas och utsläppen minska. Strategin tar särskilt upp återvinning av energi från industrin och pekar först på möjligheten att använda denna för fjärrvärme.

Läs mer här.