Hushålla med primärenergi

Att ta tillvara restvärme är ett smart sätt att hushålla med primärenergi. Här en trevlig kortfilm på 2 minuter som förklarar ”primärenergi”. Se filmen här.